Excursie Frans Snelders

Ditmaal brachten we een bezoek aan de varkenshouderij van de Familie Snelders. Dit moderne , prachtige bedrijf is gelegen aan de Sterkselseweg 15 in Maarheeze. De varkens op het bedrijf worden gevoerd met behulp van een brijvoerinstallatie. De huisvesting voor de varkens voldoet aan de nieuwste richtlijnen, en de biologische luchtwassers reduceren de geur en ammoniak uitstoot aanzienlijk, het gehele bedrijf is Groen label.

Het bedrijfsbezoek was voor ons en de vele kinderen een leerzame en leuke middag. 
Ook was het voor Frans Snelders een mooie gelegenheid om te laten zien wat er zo al gebeurd op zijn varkenshouderij en vragen te beantwoorden die er leven bij de burgers. Zeker ook bij kinderen, die het niet alleen leuk vinden om een biggetje te voelen en te  knuffelen maar ook leuke en interessante vragen hadden. We werden hartelijk ontvangen door de familie Snelders met koffie, thee en cake. Er was speciaal een ruimte ingericht waar de presentatie gegeven werd door Frans Snelders.
De onderstaande informatie over zijn bedrijf werd door Frans via een goede en heldere presentatie uit de doeken gedaan. Onder andere het verhaal van zaadje tot karbonaadje, wat heel interessant was!


De fokgelten worden aangekocht op een leeftijd van ongeveer 200 dagen. Na een gewenningsperiode van 6 weken worden deze dan gesemineerd in de daaropvolgende 6 weken ‚ de fokgelten hebben dan een leeftijd tussen de 240 en 280 dagen, hebben een gewicht van minimaal 140 kilo met een spekdikte van minimaal 13 mm. Op ongeveer 24 dagen dracht worden ze gescand of ze dragend zijn.
Na ongeveer 115 dagen dracht worden de biggetjes geboren.
Op een leeftijd van minimaal 25 dagen worden de biggen van de zeug gespeend. De biggen
worden dan verplaatst naar de biggenstal, de zeug gaat naar de dekafdeling, de zeug wordt bij een normale cyclus na 5 dagen weer berig en opnieuw geïnsemineerd.
De biggen worden vervolgens tot een leeftijd van ongeveer 72 dagen in de biggenstallen
gehuisvest. Ze krijgen dan onbeperkte voer met verschillende soorten brokjes afhankelijk van de leeftijd. De biggen worden per 24 stuks op een ventiel geplaatst en op het gemiddelde gewicht in een curve gezet zodat ze de hoeveelheid voer krijgen die bij hun gewicht hoort. Ze krijgen vervolgens nog 3 soorten voer om te beginnen met startkorrel, na ongeveer 4 weken gaan ze over op tussenvoer, dit krijgen ze ook 4weken en dan volgt er nog een overgang op afmestvoer tot ze slachtrijp zijn. Op een gemiddeld levend gewicht van ongeveer 118 kg worden ze aan de slachterij geleverd. De spreiding is echter groot tussen de 100 en 130 kg wegen ze levend, dit komt neer op ongeveer gemiddeld 93 kg geslacht gewicht. Op de slachterij worden ze dan verder verwerkt tot onder andere de bekende karbonaadjes.

Voeding van de varkens.

Alle diergroepen op het bedrijf krijgen brijvoedering, behalve de gespeende biggen, deze krijgen droogvoer via een droogvoerinstallatie. Het bedrijf is uitgerust met een volledig computergestuurde brijvoerinstallatie. Het bedrijf van Frans Snelders verwerkt ook bijproducten uit de levensmiddelen industrie oa stoommoes, bondamix, broodmelange, en een optipro.Verder ook 2 droge grondstoffen dit kunnen zijn: gemalen gerst, gemalen tarwe
gemalen maïs, vamix mengsel of eventueel soja. De zeugen krijgen voor 95% krachtvoer van de mengvoerleverancier en dit wordt aangevuld met 5% stoommoes. De dragende zeugen krijgen een welzijnsvoer met veel ruwe celstof voor de verzadiging. De zeugen met biggen krijgen weer een ander soort brok, wat veel luxer is en dat voor een goede melkgift zorgt voor het grootbrengen van de biggen. De voergift is afhankelijk van de conditie van de zeugen en het stadium van de dracht. Voor de kraamstallen wordt en gevoerd volgens een curve, dus opbouwend tot max. 7,0 kg/dag.

Voeding vleesvarkens.

Voor de vleesvarkens hanteren ze een 3 fase voedering toe. Tot 35 dagen na opleg startvoer tot 65 dagen tussenvoer en daarna afmestvoer. Elke maand worden er nieuwe rantsoenen berekend en wordt dan weer gerekend met de nieuwste prijzen van de grondstoffen en bijproducten. Het voer moet echter wel voldoende aminozuren en darm verteerbaar lysine bevatten. Want de kostprijs mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het rantsoen. Als de technische resultaten onderuitgaan, is goedkoop uiteindelijk nog duurkoop.Een vleesvarken heeft op het bedrijf van Frans Snelders ongeveer 2.4 kg voer nodig om 1 kg te kunnen groeien.

Het was voor ons zeer boeiende en bijzonder leerzame middag met Frans Snelders die helder en duidelijk, met volle passie voor zijn vak, deze rondleiding gegeven heeft en vandaar kunnen we zeggen dat dit weer een succesvolle excursie was met dank aan de Fam Snelders!