Bestuurszaken

Wijzigingen binnen het bestuur

Tijdens de bestuursvergadering op 8 januari 2023 heeft het bestuur ingestemd met een aantal wijzigingen. Al enige tijd heeft het bestuur intern gesproken over de invulling van een aantal rollen en taken. Zo wordt de rol van voorzitter en secretaris al een aantal jaren door dezelfde personen ingevuld. Na het terug treden van onze penningmeester afgelopen jaar werden de financiele taken door de voorzitter waargenomen. Dit is aanleiding geweest om binnen het bestuur te bekijken of bepaalde taken en rollen opnieuw verdeeld kunnen worden. Met volledige instemming van het bestuur ziet de nieuwe verdeling er als volgt uit. 

Voorzitter is Robbert Steijvers.

Penningmeester is Martien Winters.

Secretaris is Bart Pollé.

Deze wijzigingen gaan in vanaf januari 2023.