Bijenhotel

Bijenhotel

Het ANV maakt zich al jaren sterk voor de bij. We draaien mee in het project Bee Deals. We zaaien diverse akkers en akkerranden in met bijvriendelijke mengsels. Om nog meer te doen voor de bij hebben we het idee opgepakt om een bijenhotel te maken. Dit is sinds 1 april (geen grap) 2017 te bewonderen nabij kasteel Cranendonck. Het hotel is gemaakt van eikenstammen die zij gezaagd bij het meander project van het Waterschap. We hebbend de stammen tot planken laten zagen . Onze vrijwilligers zijn onder de deskundige leiding van Hennie Vonken aan de slag gegaan. 

Het resultaat is een prachtig bijenhotel met 27 kamers. 

, , , , , , , , , , ,